לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שופטים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 572 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג
"מאמר השמירה מצויה בשבת" צריך האדם ליזהר שלא לילך יחידי בלילי רבעיות, שאז השכינה חסרה, ויש רשות למזיקים, אבל מה שאמרו חז"ל שצריך ליזהר שלא לילך יחידי במקומות שאין בני אדם מצויים בליל שבת, ואין זה מטעם שהמזיקים יכולים להזיקו, כי אין להם שליטה בשבת, הן מצד תוספת נפשו שהיא הנשמה יתירה, והן מצד פריסת כנפי השכינה, רק שצריך ליזהר שלא ימצא במקומות המזיקים ויגרום פגם שתסתלק ממנו הנשמה יתירה, ויוכלו המזיקים רק להפחידו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות