לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת וזאת הברכה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 706 | לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד
לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת וזאת הברכה - פרשת הברכה, יום ב´, ה´ תשרי, תשע"ד
"מאמר טעם לענני כבוד, וסגולת הישיבה בסוכה" על ידי ישיבת ישראל במדבר תחת ענני הכבוד שהיו בסוד הארת אור המקיף של הבינה, זכו לישב בצל האמונה והיו קשורים בקדושת הקב"ה, ועל ידי זה היה להם אויר טהור בהיותם במדבר, ואגב הועיל להם שלא יכם שרב ושמש. ומבאר כי כשמת אהרון והסתלקה זו ההארה הרגיש בזה הכנעני שהיה מקולל בעבודות, והיה מושרש בחסד וקליפה לעומת העננים שהיו בחסד דקדושה, ונלחם בישראל, ושבה מהם שבי. ומכאן שמי שאינו יושב תחת צל הסוכה ראוי הוא להילקח לעבד. אכן ישראל קדושים היושבים בסוכה תחת צל האמונה זוכים לחירות ונחלה להם ולבניהם, ומוכיח זאת מאליעזר עבד אברהם שנתקלל בארור ובעבדות, ועל ידי שחסה תחת צל האמונה של אברהם איש החסד, זכה לצאת מכלל ארור לברוך, ויצא לחירות.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות