לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת וזאת הברכה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 688 | לפני 9 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ד
לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת וזאת הברכה - פרשת הברכה, יום ו´, ט´ תשרי, תשע"ד
"מאמר חשיבות סעודת שבת על סעודות יום טוב" כשחל יום טוב בשבת, עולה סעודות שבת גם בשביל יום טוב, ואין עורכים סעודה נוספת ליום טוב, כי סעודות שבת משפיעה חלק גם ליום טוב. ומבאר עוד כי כשחל ערב יום טוב בשבת, אזי אין מבטלים סעודה שלישית כדי לאכול בתאבון סעודת יום טוב שבערב. אבל אם שבת הוא יום ראשו של ראש השנה סובר רבי שמעון שמבטלים סעודה שלישית שבשבת, ורב המנונא סבא סובר שאין מבטלים, כי קדושה שבת חמורה עד שאפילו דיבור חול אסור בה, מה שאין כן ביום טוב שהותרה מלאכת אוכל נפש.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות