old id === 3016| new id === 2274
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת לך לך - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת לך לך

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 575 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ד
לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת לך לך - פרשת לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ד
"מאמר עליית הנפש בלילה" כשאדם ישן בלילה, אז עולה נפשו למעלה להחדש, ומבאר כי העליה היא לפי מדרגת האדם וזכיותיו, כי מי שזכאי וטהור אזי עולה נפשו בלי מונע ומעקב, ומתחדשת לו נפשו ונוספת לו טהרה. אבל מי שאינו ראוי והוא חסר טהרה, אזי נפשו מתעכבת במדורות החיצונים ומוסיפה שם טומאה על טומאתה רח"ל.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות