old id === 3020| new id === 2454
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת לך לך - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת לך לך

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 552 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ד
לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת לך לך - פרשת לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ד
"מאמר בתיקון השכינה נמצא תשלום הבריאה" ומבואר בו כי השלמת מעשה בראשית הכתוב ביום השביעי, רומז למדת המלכות שבה תשלום וקיום כל הנמצאים. ומבאר לרמוז עוד את הנאמר "ביום השביעי" בג´ מקומות, שהוראתם על הספירות הקדושות בהשפעתם בבחינות שונות.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות