old id === 3210| new id === 4646
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - תולדות יום ראשון - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - תולדות יום ראשון

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 529 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ט"ו כסליו תשע"ד
חב"ד על הפרשה - תולדות יום ראשון - פרשת תולדות, יום א´, כ"ג חשון, תשע"ד
הרבי מילובביץ´ מבאר את שינוי הלשון בין רש"י והרמב"ן על הפסוק "ואלה תולדות". חד אמר "יעקב ועשו האמורים בפרשה", וחד אמר "עשו ויעקב האמורים למטה".


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות