old id === 3212| new id === 4649
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - תולדות יום שני - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - תולדות יום שני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 557 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ט"ו כסליו תשע"ד
חב"ד על הפרשה - תולדות יום שני - פרשת תולדות, יום ב´, כ"ד חשון, תשע"ד
בספר ליקוטי שיחות מסביר הרבי מליובאוויטש על הפסוק "ואלה תולדת יצחק בן אברהם" מה טעם נוסף אות ו" על "ואלה" ומדוע במילה "תולדת" חסר האות ו". ועוד מחדש הרבי מי מבניו של יצחק היה דומה לו בעבודתו עד כדי שאהבו יותר מאחיו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות