old id === 3216| new id === 4655
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - תולדות יום רביעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - תולדות יום רביעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 526 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ט"ו כסליו תשע"ד
חב"ד על הפרשה - תולדות יום רביעי - פרשת תולדות, יום ד´, כ"ו חשון, תשע"ד
בליקוטי שיחות מישב הרבי מליובאוויטש בין שני פרושי רש´י בפרשת וירא כתב "שהשרות החשובות הם אלה שהיהרו על יחוסו של יצחק ואילו כאן כתב על הפסוק "מפני ליצני הדור".


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות