old id === 3249| new id === 4701
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 475 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד
2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי - וישלח, יום ו´, י"ב כסלו, תשע"ד
´ויאמר יעקב אל-שמעון ואל-לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ´ הרמבם כותב ´שעל בן נח אין אזהרה אלא על חיוב יש מיתה´, שואל הרדב´ז ´רבי דוד בן זמרא´ מדוע הוכיח יעקב את שמעון ולוי, והרי אנשי שכם התחייבו מיתה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות