old id === 3251| new id === 4704
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי ב´ - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי ב´

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 525 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד
2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי ב´ - וישלח, יום ו´, י"ב כסלו, תשע"ד
מוסר נפלא מספר ´אור חדש´ ´לרבי חיים זייציק´ על הפסוק ´וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו ´ כותב הספורנו ´נהפך ליבו של עשו כמו רגע בכניעתו של יעקב´ מסביר הרב איך בכניעה של אדם יכול לבטל רוע ורשע של זולתו עד כדי שאפילו עשו הרשע נהפך לאוהבו של יעקב. שאפילו עשו הרשע נהפך לאוהבו של יעקב.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות