old id === 3255| new id === 4710
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 514 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד
ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני - תולדות, יום ב´, כ"ד חשון, תשע"ד
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות שבת הלכה ו", מבאר על הפסוק "ואלה תולדת יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות