old id === 3688| new id === 2356
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות HD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 816 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד
2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי - וארא, יום ו´, כ"ד טבת, תשע"ד
ספר "דברי אברהם" על הפסוק "ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה". מסביר שכל חייה לא יכולה לחיות אלא במקום גידולה, כגון חיות החיים בעמק או חיות החיים בהרים . לכן כתוב "וגם האדמה אשר הם עליה" שיהיה להם מקור חיות .


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות