old id === 3958| new id === 5608
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 474 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד
2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון - תצוה, יום א´, ב´ אדר א´, תשע"ד
"החתם סופר" על הפסוק "ואתה תצוה את בני ישראל" מבאר מדוע כתבה התורה ´ואתה´ ולא ´צו´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות