old id === 4119| new id === 5822
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות תורה - פרשת פקודי יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 452 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז אדר א' תשע"ד
2 דקות תורה - פרשת פקודי יום חמישי - פקודי, יום ה´, כ"ז אדר א´, תשע"ד
ספר "פני דוד" על הפסוק "ובצלאל בן אורי בן חור" מבאר מדוע מרחיב הכתוב ביחוסו של בצלאל.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות