old id === 4121| new id === 5825
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 466 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז אדר א' תשע"ד
2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שישי - פקודי, יום ו´, כ"ח אדר א´, תשע"ד
ספר "אמרי שפר" על הפסוק "ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככול אשר ציווה ה´ את משה" מבאר מדוע פתח הכתוב ב"ותכל כל עבודת", ואחר כך "ויעשו בני ישראל".


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות