old id === 4307| new id === 994
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

מעלת הצדקה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - מעלת הצדקה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1112 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ד אדר ב' תשע"ד
מעלת הצדקה - פרשת צו, אור ב´
מצח הנחש, דהיינו חכמי הטבע והמחקרים מנסים להטעות את היהודי כל הזמן שיחשוב שאין בעל הבית לעולם ושהטבע מתנהל מעצמו ח"ו ללא השגחה עליונה, אך ע"י הצדקה מכניעים את מצח הנחש וזוכים להבין שאך ורק הבורא יתברך הוא מנהיג את כל הבריאה ואין דבר בעולם שקורה ללא השגחתו יתברך, וחובה מוטלת על היהודי להתחדש כל יום בעבודת הבורא ולהתחיל כל יום יום מחדש עפ"י ליקוטי תנינא ד´. ובקישור לפורים והמגילה שהמן שהוא מחכמי הטבע נכנע לאמת ולהשגחה, ולכן נותנים צדקה ביום פורים. עוד, על מעלות, סגולות וחשיבות הצדקה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות