old id === 4366| new id === 1016
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

קטע מהשיעור הימצאות הבורא בכל - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - קטע מהשיעור הימצאות הבורא בכל

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 952 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ב' ניסן תשע"ד
קטע מהשיעור הימצאות הבורא בכל - חוה"מ פסח, צהרי ד´, תשע"ג
על היהודי לקשר כל ענייניו להשם יתברך, ולהבין שהכל יוצא מהתורה ושייך אליה. גם הרע בעולם אפילו פרעה הרשע ודומיו נמשכים מהבורא יתברך, וגם להם יש תפקיד בהנהגת הבריאה שעל ידו מתקדש שמו יתברך בעולם כשהשי"ת נפרע מהם ומענישם. וכך גם לענייני הגשמיות שהיהודי פועל בזה העולם יש תפקיד וערך עליון ואינו דבר של מה בכך חלילה, ואלו המלאכות נמשכות ממלאכות המשכן ויש להן ערך עליון וגבוה. ובקישור לחג הפסח- חמץ ומצה - בחינת טוב ורע ועוד...על היהודי לקשר כל ענייניו להשם יתברך, ולהבין שהכל יוצא מהתורה ושייך אליה. גם הרע בעולם אפילו פרעה הרשע ודומיו נמשכים מהבורא יתברך, וגם להם יש תפקיד בהנהגת הבריאה שעל ידו מתקדש שמו יתברך בעולם כשהשי"ת נפרע מהם ומענישם. וכך גם לענייני הגשמיות שהיהודי פועל בזה העולם יש תפקיד וערך עליון ואינו דבר של מה בכך חלילה, ואלו המלאכות נמשכות ממלאכות המשכן ויש להן ערך עליון וגבוה. ובקישור לחג הפסח- חמץ ומצה - בחינת טוב ורע ועוד...


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות