old id === 438| new id === 1689
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ר"ח אב בציון בניהו בן יהוידע - סמיכת כל הנופלים - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ר"ח אב בציון בניהו בן יהוידע - סמיכת כל הנופלים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 989 | לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אב תשע"א
ר"ח אב בציון בניהו בן יהוידע - סמיכת כל הנופלים - פרשת דברים, אור ד´, תשס"ט
דברי חיזוק לא ליפול בדעתנו ולא להתייאש לעולם, גם אם נדמה לאדם שמרחיקים אותנו, ועוברים עליו ימים ושנים ביגיעות והשתדלויות ועדיין הוא רחוק, על האדם להמשיך להתחזק ולהתגבר ולא ליפול לעצבות, ולבסוף זוכים לתשובה שלימה ב"ה. עפ"י – ´ליקוטי הלכות´ ו´ליקוטי מוהר"ן.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות