old id === 467| new id === 342
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

להנצל מהקללות האמורות בתורה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - להנצל מהקללות האמורות בתורה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1712 | לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"א
להנצל מהקללות האמורות בתורה - פרשת כי תבא, צהרי ד´, תש"ע
חידושים וחיזוקים נפלאים עפ"י פרשת השבוע, בעניין הקללות המובאות בפרשה וכיצד ניצולים מהן. עוד דברי חיזוק מהתכלית מספר ´שיחות הר"ן´ למוהר"ן מברסלב שיחה רלה. אל לו לאדם להחמיר על עצמו בחומרות ודיקדוקים יתרים, עד שבסופו של דבר מגיע לעצבות וייאוש ויוצא שכרו בהפסדו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות