old id === 474| new id === 163
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

תקציר מוצאי ראש השנה מירון תשע"א - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - תקציר מוצאי ראש השנה מירון תשע"א

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 2411 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב אדר א' תשע"א
תקציר מוצאי ראש השנה מירון תשע"א - פרשת האזינו, מוצ"ש, ראש השנה, מירון, תשע"א
תקציר מוצאי ראש השנה - שיעור שנערך ברוב עם הדרת מלך, המדבר על גודל מעלת השלום בין יהודי ליהודי ודברי חיזוק נפלאים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות