לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות HD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - אשר פיצל ברהטים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1835 | לפני 7 שנים | הועלה ב: א' כסליו תשע"ב
אשר פיצל ברהטים - פרשת ויצא, מוצ"ש ויצא, תשע"א
עניין הפרת שבועתה של השכינה הקדושה בגלות על ידי הצדיק הגדול במעלה ,עפ"י קושיא בין גמרא גיטין לשבועות על ההפרש בין הפרת השבועה של בעל לאשה או חכם לכל אדם... ובהקשר לכתוב בפרשת השבוע על יעקב אבינו בפיצול המקלות אשר כיוון בכך כוונות עמוקות. עוד בשיעור חידוש בפרשה עפ"י הנצי"ב מוולוז´ין. דברי חיזוק חשובים בעניין ההתקשרות לצדיק בכל נפשנו ומאודנו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות