old id === 5268| new id === 7462
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

2 דקות תורה - בחקתי יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - 2 דקות תורה - בחקתי יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 606 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד
2 דקות תורה - בחקתי יום חמישי - בחקתי, יום ה´, ט"ו אייר, תשע"ד
בעל ה´כתנות אור´ מקשר את הפסוק - "ונתתי גשמיכם בעתם", עם הפסוק - "ואכלתם לחמכם לשבע", בדרוש נהדר ומיישב את שתיהן אחת על השניה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות