old id === 5308| new id === 7523
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - במדבר יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - במדבר יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 379 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד
חב"ד על הפרשה - במדבר יום שישי - במדבר, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ד
ביאורו של הרבי מספר ´ליקוטי שיחות´ על הפסוק "ואלה תולדות משה ואהרון..." אשר מזכיר רק את תולדות אהרון. בעניין כל "המלמד תורה את בן חברו כאילו ילדו", וכוחה של התורה ולימודה, להוליד כל בר ישראל מחדש בכל רגע ורגע ממש.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות