old id === 5328| new id === 7553
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום רביעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום רביעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 410 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד
חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום רביעי - במדבר, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ד
"נשא את ראש בני קהת". החפץ חיים מבאר כיצד בני קהת היו עובדים את עבודתם במשכן, ומסביר איך יהודי צריך ללמוד מעבודה זו לחיי היום יום


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות