old id === 5332| new id === 7559
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 415 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד
חפץ חיים על הפרשה - במדבר יום שישי - במדבר, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ד
דברי משל ומליצה מספר ´מעדני שמואל´ לרבי שמואל טרוביץ זצ"ל ששמע מפי רבי אליהו לופיאן זצ"ל בשם החפץ חיים, בעניין הרתחת הקומקום בתוך בית מחומם בימות החורף והקשרו לחיי החברה וסביבתו של האדם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות