old id === 5334| new id === 477
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

קבלת ביזיונות בשתיקה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

לצפייה בשיעור תורה באיכות HD
ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - קבלת ביזיונות בשתיקה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 2299 | לפני 5 שנים | הועלה ב: י"ב סיון תשע"ד
קבלת ביזיונות בשתיקה - פרשת שלח לך, ליל ד´, תשע"ד
כאשר יהודי חוטא חלילה הוא מאבד חלקים רוחניים שניתנו לו, כמו את ענוותנותו, אמונתו, יראתו וכו´ והם נקראים אבדות בעבודת השם יתברך, ועל ידי קבלת בזיונות באהבה ובשתיקה למחרפיו יזכה לקבל בחזרה את כל אבידותיו, יזכה לתשובה שלימה ולהתקרב לצדיק האמת. עפ"י ליקוטי הלכות ברכת הפירות הלכה ה´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות