לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - עבודת השם על פי דיבור השם

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 2948 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אייר תשע"א
עבודת השם על פי דיבור השם - פרשת ויחי, אור ד´, י´ בטבת, תשס"ה
שיעור מזעזע!! חובה לכל יהודי! נאמר י׳ בטבת הילולת מוהרנ"ת. המלמד את היהודי כיצד לראות את הדברים בחייו בצורה נכונה ואמיתיית וכיצד לעשות את רצון הבורא. לפעמים אדם יכול לעשות מעשיו בקדושה, תורה ומצוות וכו´ וגם נראה לו שהשי"ת מצליח דרכיו ורואה סייעתא דשמיא לכאורה במעשיו, ועל פי האמת יתכן שהוא עושה רצונו שלו וכלל-לא את רצון הבורא, ויתכן שאף מאלץ את הבורא לסייע בידו. צריך לעשות את הדברים בלי שום פניות ונגיעות ולהתקרב לצדיקים האמיתיים שהם אלו שינחו את האדם לעשות את רצון הבורא בשלמות. עפ"י פירוש רש"י בפרשת השבוע ויחי על קבורת יעקב אבינו את רחל אימנו על כברת הדרך, שעשה כן עפ"י הדיבור של הבורא, עפ"י גמרות עירובין יג , סנהדרין קיג, גמרא בבא מציעא נט , ספר צדקת הצדיק סד-סו, אוהחה"ק (אור החיים הקדוש) על פרשת קרח, רש"י על בראשית ועוד..


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות