old id === 5490| new id === 7781
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - שלח יום ראשון - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום ראשון

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 361 | לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד
חפץ חיים על הפרשה - שלח יום ראשון - שלח, יום א´, י´ סיוון, תשע"ד
"ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה". חידוש על הפסוק, מהרב רבי אשר רוזנבוים, בשמו של ´החפץ חיים´, שמלמד שבארץ ישראל צריך להקפיד יותר על הלכות לשון הרע.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות