old id === 5496| new id === 7790
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - שלח יום רביעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום רביעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 308 | לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד
חפץ חיים על הפרשה - שלח יום רביעי - שלח, יום ד´, י"ג סיוון, תשע"ד
"ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה". רבנו ´החפץ חיים´, כותב מירידת הדורות, ומלמד זכות אדירה על הדורות הארחרונים. ביאור מספר ´קולמוס הלב´


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות