old id === 5498| new id === 7793
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - שלח יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 327 | לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד
חפץ חיים על הפרשה - שלח יום חמישי - שלח, יום ה´, י"ד סיוון, תשע"ד
"כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה". ´החפץ חיים´ מלמד, האדם שלא שומר תורה ומצוות, אינו פוגע בתורה ובשם יתברך חלילה, אלא בעצמו הוא פוגע.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות