old id === 5500| new id === 7796
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 366 | לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד
חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שישי - שלח, יום ו´, ט"ו סיוון, תשע"ד
"כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה". רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, מלמד אותנו על השארת הנפש, ומעיד שהוא ראה נשמות שבאות לבקש תיקון אצל ´החפץ חיים´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות