old id === 5510| new id === 7811
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - קרח יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - קרח יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 378 | לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד
ברסלב על הפרשה - קרח יום חמישי - קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד
"וירדו חיים שאלה". עיקר תיקון האדם הוא לסגל לעצמו תורה ומעשים טובים בעולם הזה, כדי שיזכה לקשר לאחר מיתתו את נשמתו מלמעלה עם גופו המונח בקבר. וכל זה אפשר לזכות אך ורק על ידי הצדיק הגדול ורחמנותו. ´ליקוטי הלכות´, הלכות אפותקי - הלכה ה´, חשן משפט.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות