old id === 61| new id === 828
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

קדושת האכילה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - קדושת האכילה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 826 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אדר א' תשע"א
קדושת האכילה - ליל הושענא רבא תשס"ז
שיעור בציון התנא ר´ יהודה בר אלעאי, בענין קדושת האכילה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות