old id === 6222| new id === 8858
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - שופטים יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - שופטים יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 386 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ד
חב"ד על הפרשה - שופטים יום שישי - שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ד
"והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו". הרבי מסביר כיצד הקב"ה מייחס את דברי הצדיקים לתורה הקדושה ממש.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות