old id === 6234| new id === 8876
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - כי תצא יום ראשון - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - כי תצא יום ראשון

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 334 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ד
ברסלב על הפרשה - כי תצא יום ראשון - כי תצא, יום א´, ה´ אלול, תשע"ד
"כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יי אלהיך בידך ושבית שביו". ביאור עפ"י ליקוטי מוהר"ן המלמד אותנו באיזו עצה היצר הרע פועל כנגד האדם וכיצד אפשר להתמודד מולה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות