old id === 6236| new id === 8879
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - כי תצא יום ראשון - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - כי תצא יום ראשון

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 292 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ד
חב"ד על הפרשה - כי תצא יום ראשון - כי תצא, יום א´, ה´ אלול, תשע"ד
"כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יי אלהיך בידך ושבית שביו". ´הרבי´ מסביר שלאדם יש שני סוגי אויבים. האחד גשמי והשני רוחני, אך בשורש הרוחני שניהם מתחברים לאחד הנקרא ´יצר הרע´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות