old id === 63| new id === 1676
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

הוקשתה הוקטנה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - הוקשתה הוקטנה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 795 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אדר א' תשע"א
הוקשתה הוקטנה - פרשת בראשית, אור ליום ה´, תשס"ז
דרשת מוסר בנושא מעלת קבלת בזיונות באהבה, הרב מסביר שיהושע בן נון המשול בפי חז"ל ללבנה, קם ומקטרג על הנביאים אלדד ומידד, כמו שהלבנה קיטרגה על גודלה בפני הקב"ה בפרשת בראשית. ואם היה משה רבנו המשול לחמה, שומע ולא מגיב, הנבואה שהוא ימות ויהושע יכניס את עם ישראל לארץ, לא הייתה מתקיימת! בתוך השיעור הרב מספר בצורה ייחודית דוגמאות מדהימות של גדולי ישראל, שהתקיים בהם "הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים". כמו הרב זוננפלד, רבי אריה לוין והרב מוולוז´ין.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות