old id === 636| new id === 587
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

בנושא תאוות שחוץ לגוף - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - בנושא תאוות שחוץ לגוף

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 960 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז סיון תשע"ב
בנושא תאוות שחוץ לגוף - פרשת בהעלתך, אור ה´, תשס"ד
מוסר חשוב הנלמד מפרשת השבוע מפסוק על פי הפסוק "ויתאוו תאוה" ישנם הנאות ותאות שהם חוץ לגוף, זאת אומרת שאין האדם נולד איתם בטבעו, אלא הוא זה שמביא אותם על עצמו כגון עישון, אלכוהול, סמים וכו´, ועל האדם להפטר מהם בעצמו, כי אין בכח התורה לסלק אותם מעל האדם עקב שהוא זה שהביא אותם על עצמו. והכל בכח הרצון.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות