old id === 6551| new id === 9340
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום שלישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום שלישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 397 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ו' תשרי תשע"ה
חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום שלישי - וזאת הברכה, יום ג´, ו´ תשרי, תשע"ה
"תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב". הרבי מבאר את דברי רש"י על הפסוק, ומסביר למה בחר רש"י דווקא במילה "אחזנוה".


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות