old id === 6559| new id === 9352
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום רביעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום רביעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 324 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ז' תשרי תשע"ה
חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום רביעי - וזאת הברכה, יום ד´, ז´ תשרי, תשע"ה
"ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל". לימוד קצר מהרבי שמסביר מהפסוק שכשעם ישראל מאוחד, אנו מחישים את בואו של מלך המשיח.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות