old id === 6569| new id === 9367
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 345 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ח' תשרי תשע"ה
חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום חמישי - וזאת הברכה, יום ה´, ח´ תשרי, תשע"ה
"לבנימן אמר ידיד ה´ ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן". הרבי מסביר שבית המקדש שהיה במקום גבוה אבל בכל זאת לא הגבוה ביותר. כיצד זה נרמז בספוק? כנסו ותדעו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות