old id === 6575| new id === 9376
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לחטוף דבר תורה קצר - וזאת הברכה יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לחטוף דבר תורה קצר - וזאת הברכה יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 404 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ח' תשרי תשע"ה
לחטוף דבר תורה קצר - וזאת הברכה יום חמישי - וזאת הברכה, יום ה´, ח´ תשרי, תשע"ה
"הכיפור מכפר למי שמאמין בו". "כי ביום הזה יכפר..." המילה ´כי´ בלשון הקודש משמשת גם כמילה ´אם´, עכשיו מובן שזה לא בהכרח שיום הכיפורים מכפר לכולם, אלא רק אם מאמינים שהוא מכפר. נקודה למחשבה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות