old id === 6579| new id === 9380
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ברסלב על הפרשה - וזאת הברכה יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ברסלב על הפרשה - וזאת הברכה יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 385 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ה
ברסלב על הפרשה - וזאת הברכה יום שישי - וזאת הברכה, יום ו´, ט´ תשרי, תשע"ה
"ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל". מתןך ספר ליקוטי מוהר"ן רבנו מסביר את החיבור בין המלכות לבין החכמה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות