old id === 6581| new id === 9383
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום שישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום שישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 519 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ה
חב"ד על הפרשה - וזאת הברכה יום שישי - וזאת הברכה, יום ו´, ט´ תשרי, תשע"ה
"ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך". הרבי מבאר מדוע התיבה "שמח" נאמרה דווקא על זבולון.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות