old id === 6713| new id === 9581
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - נח יום חמישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - נח יום חמישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 450 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ה
חב"ד על הפרשה - נח יום חמישי - נח, יום ו´, ל´ תשרי, תשע"ה
"נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו". הרבי מבאר את ענין המבול ע"פ עבודת השם. הרבי מציב את המבול, מעינת תהום רבה וארבת השמים כקשיים העוברים על האדם. אם כן, מהי העצה להתמודד? גם על שאלה זו הרבי משיב.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות