old id === 6727| new id === 9602
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - לך לך יום ראשון - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - לך לך יום ראשון

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 457 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ה
חב"ד על הפרשה - לך לך יום ראשון - לך לך, יום א´, ב´ חשון, תשע"ה
"ויאמר ה´ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". לך לך - להנאתך ולטובתך. הרבי מבאר מהו ההבדל בין ´להנאתך´ לבין ´ולטובתך´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות