old id === 6735| new id === 9614
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - לך לך יום שני - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - לך לך יום שני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 409 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ה
חב"ד על הפרשה - לך לך יום שני - לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ה
"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". הרבי מבאר את עניין הברכה שהקב"ה חפץ לברך את אברהם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות