old id === 6747| new id === 9632
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - לך לך יום שלישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - לך לך יום שלישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 436 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה
חב"ד על הפרשה - לך לך יום שלישי - לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה
"ויקח אברם...ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען". במסכת סנהדרין כתוב, "כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו", ואילו במשה נאמר "כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". הרבי מסביר מה ההבדל בין שני הכתובים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות