old id === 6749| new id === 9635
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שלישי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שלישי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 548 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה
חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שלישי - לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה
בדורות הקודמים לאברהם, מצינו צדיקים, עובדי השם ואנשים יראים (נח, שם ,עבר וכו´). החפץ חיים שואל ומתרץ מדוע נבחר דווקא אברהם אבינו, מבין כל אותם הצדיקים, לייסד את העם העברי. שואלים מה הקשר? כנסו ותדעו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות