old id === 6755| new id === 9644
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

חב"ד על הפרשה - לך לך יום רביעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - חב"ד על הפרשה - לך לך יום רביעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 436 | לפני 5 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ה
חב"ד על הפרשה - לך לך יום רביעי - לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ה
"ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם". מי הוא אותו "פליט"? מה הוא אמר לאברם? מה היתה כוונתו? הרבי עונה על כל השאלות הללו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות